GamerGate Powered by Trendolizer

#Vispelarintemed – Upprop mot sexism i spelbranschen

Trending story found on www.svt.se
#Vispelarintemed – Upprop mot sexism i spelbranschen
Uppropen mot sexism i spåren av höstens #metoo-rörelse har nu nått spelbranschen. Under hashtaggen #vispelarintemed samlas 300 kvinnliga spelutvecklare, gamers och speljournalister i protest mot sexism och trakasserier i spelvärlden. Vittnesmålen kommer att ställas ut på Tekniska Museet.
[Source: www.svt.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments